เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

เดื่อดิน

Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai
Yellow star jasmine เถาวัลย์แดง
APOCYNACEAE
ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว มีแต้มสีเหลืองกลางดอก เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ขอบกลีบเป็นคลื่น ผลเป็นฝักคู่ ยาว แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดจำนวนมาก มีกระจุกขนสีขาวที่ปลาย
ถิ่นกำเนิด ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย และเวียดนาม ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งออกดอก มีนาคม – พฤษภาคม การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัดถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

35443 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: