เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

ติ่งตั่ง

Getonia floribunda Roxb. , Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam.
กรูด ข้าวตอกแตก งวงชุม งวงสุ่ม เมี่ยงชนวนไฟ ตะกรุด ติ่งตั่งตัวผู้ เถาวัลย์นวล สะแกวัลย์ หน่วยสุด
COMBRETACEAE
ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ โคนใบมนหรือเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวอมเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปกรวย ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 10 อัน ผลรูปรี คล้ายกระสวย มีสันตามยาว 5 สัน ที่ปลายมีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปีก 5 ปีก มี 1 เมล็ด
ถิ่นกำเนิด อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ออกดอก ธันวาคม – มีนาคม การปลูกเลี้ยง ดินทุกประเภท แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง
ใบเป็นยาเจริญอาหาร ขับพยาธิ และแก้อาการจุกเสียดท้อง

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

2527 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: