เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

นมช้าง

Uvaria cordata (Dunal) Alston
กล้วยหมูสัง นมแมวใหญ่ นมควาย นมวัว
ANNONACEAE
ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ โคนใบมนหรือหยักเว้า ปลายใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเดี่ยว หรือออกเป็นกระจุก 1-3 ดอก ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ มีขนสีน้ำตาลด้านนอก กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็นสองวง สีแดงเข้ม รูปไข่กลับ ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 20-35 ผล ทรงกระบอกแกมรี ผิวเรียบ สีเหลืองส้ม เมล็ดจำนวนมาก
ถิ่นกำเนิด อินเดีย ศรีลังกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง ออกดอก มิถุนายน – กันยายน การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

3804 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: