เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

นมแมว

Melodorum siamense (Scheff.) Bân, Rauwenhoffia siamensis Scheff.
ANNONACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก โคนใบมนหรือหยักเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเดี่ยว หรือออกเป็นกระจุก 2-4 ดอก ตรงข้ามใบ มีกลิ่นหอมในช่วงเย็น กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็นสองวง สีเหลืองนวล รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กลีบหนา กลีบวงในมีขนาดเล็กกว่า ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 6-15 ผล รูปรี สีเหลือง แต่ละผลย่อยมี 5-8 เมล็ด
ถิ่นกำเนิด เป็นพืชเฉพาะถิ่น พบเฉพาะในประเทศไทย บริเวณป่าเบญจพรรณ ออกดอก เกือบตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดปานกลางถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ ผลสุกรับประทานได้ รสหวาน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

3477 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: