เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

บานบุรีม่วง

Allamanda blanchetii A. DC. , Allamanda violacea Gardn. & Field.
Purple Allamanda, Violet Allamanda บานบุรีสีกุหลาบ
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบข้อ 4 ใบ รูปรี แผ่นใบมีขน โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วงอมชมพู เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร ผลรูปไข่ มีหนาม เมื่อแก่แตกออก เมล็ดจำนวนมาก
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

30071 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: