เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

พวงแก้วแดง

Clerodendrum splendens x C. thomsoniae
Bleeding heart, Flaming bower
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้เถาเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีชมพูอมแดง โคนเชื่อมติดกันคล้ายถุง ปลายสอบเข้าหากัน กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน เป็นลูกผสมระหว่าง Clerodendrum splendens G. Don และ C. thomsoniae Balf.f. ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ถิ่นกำเนิด แอฟริกาตะวันตก
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

5654 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: