เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

มาลัยนงนุช

Petraeovitex bambusetorum King & Gamble
Nong Nooch vine
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้เถาเลื้อย ใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อ ห้อยลง ตามซอกใบและปลายกิ่ง ใบประดับและกลีบเลี้ยง สีเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองครีม เชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก เมล็ด 1-2 เมล็ด
ถิ่นกำเนิด มาเลเซีย พัฒนาพันธุ์เป็นไม้ประดับโดยสวนนงนุช พัทยา ประเทศไทย ออกดอก กุมภาพันธ์ – มิถุนายน การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

1975 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: