เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

โมกเครือ

Chonemorpha verrucosa (Blume) D.J. Middleton
-
APOCYNACEAE
ไม้เถาเลื้อย ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวแกมชมพู เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน และบิดคล้ายกังหัน ผลเป็นฝักคู่ ยาว แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดจำนวนมาก มีกระจุกขนสีขาวที่ปลาย
ถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ออกดอก กุมภาพันธ์ – เมษายน การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัดถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

2648 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: