เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Sep 2011

กระถินเทศ

Acacia farnesiana Willd.
คำใต้ ดอกคำใต้ กระถินหอม (ภาคเหนือ), ถิน (ภาคใต้) , บุหงาชียม (มลายูภาคใต้), บุหงาอินโดนีเซีย (กรุงเทพฯ), บุหงาละสะมะนา (ปัตตานี), มอนคำ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), เกากรึนอง (กาญจนบุรี), อะเจ๋าฉิ่ว (จีน-แต้จิ๋ว)
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
มีลักษณะเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อม สูงประมาณ ๒-๔ เมตร ลำต้นมีหนาม ต้นกิ่งก้านจะมีสีคล้ำน้ำตาล ใบมีสีเขียวแก่ เป็นใบประกอบ เรียงตัวลักษณะคล้ายขนนก ๒ ชั้น ยาว ๕-๘ ซม. มีใบย่อย ๑๐-๒๐ คู่ หูของใบจะมีหนามยาวประมาณ ๑-๑.๕ ซม. ดอกเป็นช่อมีลักษณะเป็นพุ่มกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ ซม. มีขนสั้น ๆ คลุมอยู่ มีสีเหลืองเข้ม จะมีกลิ่นหอม กลีบดอกเป็นหลอด ส่วนปลายจะมี ๕ กลีบ รังไข่ยาวเป็นหลอด มีเกสรตัวผู้มาก ปลายก้านเกสรตัวเมียงอ ก้านช่อดอกยาวประมาณ ๑-๓ ซม. กิ่งย่อมมีหนาม กิ่งออกในลักษณะซิกแซ็ก - มีลักษณะเป็นฝักยาวกลมตรงหรือโค้งเล็กน้อย ยาวประมาณ ๔-๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑-๑.๕ ซม.
ใช้เมล็ดในฝักในการขยายพันธุ์ จะปลูกขึ้นได้ในดินร่วนซุย และดินเหนียวที่อุ้มน้ำได้ดี
ปลูกเป็นไม้ประดับ

พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

-

3457 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: