เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

กระเทียมเถา

Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry
-
Bignoniaceae
ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย อาศัยพาดพิงต้นไม้หรือซุ้ม ใบประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ ออกตรงข้ามกันตามข้อต้น ใบบางแต่แข็งกระด้าง ใบรูปไข่ขอบใบเรียบปลายใบและโคนใบแหลมก้านใบสั้นมีมือเกาะอยู่ระหว่างใบ ย่อยแต่ละคู่ในขณะที่ใบยังอ่อน ใบจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระเทียม ดอกเป็นช่อตามข้อต้น หรือตามโคนกาบใบ ช่อหนึ่งจะมีประมาณ 10-20 ดอก ดอกสีม่วงอ่อน ตรงปากดอกหรือกลางดอกสีค่อนข้างขาวมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเล็กน้อย ลักษณะดอก จะเป็นรูปกรวยปากบาน หรือรูปแตร มีกลีบดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานใหม่ ๆ จะเป็นสีขาว แล้วจะกลายเป็นสีชมพูและสีม่วง เมื่อแก่จัด มีเกสรตัวผู้ภายในดอก 4 อัน สั้น 2 อัน และยาวอีก 2 อัน ในช่วงที่ออกดอก
ถิ่นกำเนิด : เม็กชิโก และบราซิล แต่เจริญเติบโตได้ทุกภาคของประเทศไทย
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้หอมในสวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ /กรมวิชาการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-

3279 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: