เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Sep 2011

มังกรคาบแก้ว

Clerodendrum thomsoniae Balf.
-
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้เถาเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาว โคนเชื่อมติดกันคล้ายถุง ปลายสอบเข้าหากัน กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ถิ่นกำเนิด แอฟริกาตะวันตก ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดปานกลางถึงร่มรำไร น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกได้ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

77637 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: