เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

มะเขือเครือ

Solanum seaforthianum Andr.
มะเขือขื่นเครือ มะแขว้งเครือ มะเขือญี่ปุ่น สะเต๊ะ Brazilian nightshade, St. Vincent lilac
SOLANACEAE
ไม้เถาเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเว้าลึกจนถึงก้านใบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วง เชื่อมติดกันที่ฐาน ปลายกลีบแผ่แบน ผลเป็นผลสด สีแดง ทรงกลม เมล็ดแบน ขนาดเล็ก จำนวนมาก ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอก กันยายน – กุมภาพันธ์ การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัดถึงปานกลาง น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
ปลูกได้ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย ไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย1

-

354997 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Solanum seaforthianum Andr. SOLANACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: