เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Oct 2011

เมเปิ้ลหอม

Liquidambar formosana Hance
HAMAMELIDACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูง ๘ - ๑๒ เมตร ยางมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว เรียงสลับ โคนใบหยักเว้าคล้ายรูปหัวใจ แยกเป็น ๓ แฉก ขอบใบหยักฟันเลื่อย ก้านยาว ๑๐ - ๑๒ ซม. ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต้นเดียวกัน ดอก สีเหลืองอ่อน มีขน ผลมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒.๕ ซม.
มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศไต้หวัน
เนื้อไม้สีแดงอมเหลือง ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน ลำต้นสามารถนำมาทำการเพาะเห็ดได้

จากหนังสือพรรณไม้อ่างขาง

-

89654 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: