เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

โพธิสัตว์

Aleurites moluccana (L.) Willd.
มะเยา ปูรัด
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูง 25-40 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้างกว้าง 3-15 ซม. ยาว 12-30 ซม. โคนใบตัด มีต่อม 2 ต่อม ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เส้นใบออกจากจุดเดียวกันที่โคน 3-5 เส้น ก้านใบยาว 3.5-16 ซม. ดอก สีขาวหรือครีม ออกเป็นช่อ แยกเพศ ดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้ 17-26อัน ดอกเพศเมีย ปลายยอกเกสรแยกเป็น 3 แฉก ผล รูปค่อนข้างกลมแกมรูปไข่กว้าง แบนด้านข้าง กว้าง 4-7 ซม. มีสัน ปลายเรียวแหลมเล็กน้อย เมล็ด รูปไข่กลับ สีเทามีจุดสีน้ำตาล ยาว 2-3 ซม.
พบกระจายในภูมิภาคเอเชียเขตร้อน ในประเทศไทย พบทางภาคเหนือ บริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร
น้ำต้มเปลือก กินเป็นยาฝาดสมานแก้บิด ใบ เผาให้ร้อน ใช้พอกแก้ปวดตามข้อ เมล็ด ให้น้ำมัน มีคุณสมบัติดูดความชื้นได้ดี นำไปใช้ในการผลิตสบู่ ทำน้ำมันชักเงา

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

2463 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: