เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

สีฟันกระบือ

Bridelia tomentosa Blume
กระบือ ขนหนอน ไอ มะแก สะเหล่า สามพันตา
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูงได้ถึง 13 เมตร หรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1-6 ซม. ยาว 2.5-14 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือหยักมน หลังใบมีขนยาวห่างๆ ดอก ออกเป็นช่อกระจุก ตามซอกใบสีเขียว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.8-1.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบโคนเสอบแคบหรือเป็นรูปช้อน ปลายกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียจักเป็น 2 แฉก ผล ทรงกลม ปลายเว้าเป็นสองพูเล็กน้อย สีดำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง4.5-6.5 มม. เมล็ด ค่อนข้างกลม มีร่องลึกด้านข้าง สีน้ำตาล ยาว 3-3.5 มม.
พบกระจายในอินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงออสเตรเลียเหนือ ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ และป่าดิบชื้น จนถึงระดับความสูง 1,000 เมตร
ราก ต้มเป็นยาบำรุงร่างกายหลังการคลอดบุตร น้ำต้มเปลือกต้นหรือน้ำต้มใบ กินแก้ปวดท้อง

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

3684 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
2 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
3 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
4 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
5 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
6 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
7 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
8 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
9 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
10 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
11 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
12 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
13 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
14 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
15 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
16 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
17 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
18 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
19 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
20 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
21 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
22 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
23 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
24 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
25 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
26 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
27 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
28 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
29 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
30 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
31 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
32 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
33 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
34 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
35 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE
36 Bridelia tomentosa Blume Mi Yo Po khoa PHYLLANTHACEAE
37 Bridelia tomentosa Blume mi yo po kloe PHYLLANTHACEAE
38 Bridelia tomentosa Blume Rang PHYLLANTHACEAE
39 Bridelia tomentosa Blume Si fan krabue PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: