เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

ชะมวง

Garcinia cowa Roxb. ex DC.
กะมวง มวงส้ม ส้มป่อง หมากโมก
CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 4-10 เมตร มียางเหลือง ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 7-12 ซม. ดอก สีเหลือง แยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมียอยู่เดี่ยวหรือออกเป็นช่อ 2-3 ดอก รังไข่กลม ผล เป็นผลสดสด รูปกลมหรือเบี้ยวเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-4.5 ซม. เป็นร่องตามยาวโดยรอบ
นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,500 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
ยอดอ่อนสด รสเปรี้ยว ทานกับน้ำ􀄅พริกหรือกับลาบ

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

4593 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: