เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

อะโวคาโด

Persea americana Miller
Avocado, Alligator pear
LAURACEAE
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงถึง ๑๘ เมตร ใบเดี่ยว รูปรี ดอกขนาดเล็กออกเป็นช่อ สีเขียวอ่อน ผล เป็นผลสดเมล็ดเดี่ยว เนื้อในผลสีเขียวอ่อนรับประทานได้ ประกอบด้วยน้ำมันถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และเป็นผลไม้ที่มีโปรตีนสูง
มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง
-

หนังสือพรรณไม้ในโครงการหลวงอ่างขาง

-

13519 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: