เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

แคหิน

Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb.
แคขาว แคฝอย
BIGNONIACEAE
ไม้ต้น สูง 10-25 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายเดี่ยว ยาว25-45 ซม. ใบย่อย 3-4 คู่ รูปรีหรือแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-13ซม. ปลายใบแหลมเรียว ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยกเป็นแฉกสั้น 3-5 แฉก สีน้ำตาลแกมม่วง กลีบดอก รูประฆังโค้งสีขาว มีแต้มสีเหลืองที่กลางดอก ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายแยก 5 กลีบ กลีบตั้งและกลีบปากแผ่ขยาย ขอบย่น เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 1 คู่ ยาว 1 คู่ ติดที่โคนกลีบดอก ผล เป็นฝักยาว โค้งและบิด ยาวถึง 55 ซม. แห้งแล้วแตก
อินเดีย ศรีลังกา ตอนใต้ของจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-
-

หนังสือไม้ต้นในสวน , หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3442 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
2 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
3 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
4 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
5 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
6 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
7 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
8 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
9 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
10 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
11 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
12 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
13 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
14 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
15 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
16 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
17 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
18 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
19 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
20 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
21 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
22 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
23 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
24 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
25 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
26 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
27 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
28 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
29 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
30 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
31 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
32 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
33 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
34 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
35 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
36 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
37 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
38 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
39 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
40 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. BIGNONIACEAE
41 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Kae Hin BIGNONIACEAE
42 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Khae Hin BIGNONIACEAE
43 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Khae foi BIGNONIACEAE
44 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Khae hin BIGNONIACEAE
45 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Khae hin BIGNONIACEAE
46 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. Khae hin BIGNONIACEAE
47 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. khae sai BIGNONIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: