เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

จันทร์ทองเทศ

Fraxinus griffi thii C.B. Clarke
-
OLEACEAE
ไม้ต้น สูง ๘ - ๑๕ เมตร ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย ๒ - ๖ คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบจักแบบฟันเลื่อย ช่อดอกเกิดบริเวณซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก สีขาว ผลเป็นผลแห้ง แบน มีปีกบางรูปใบหอกกลับ หรือเกือบรูปช้อนปลายมนกลม
พบในบังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเชีย พม่า ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และจีน
เนื้อไม้สีเหลืองอ่อน แข็งและทนทาน นิยมใช้ในการก่อสร้าง ทำเครื่องมือเกษตร เครื่องใช้ภายในบ้านและปลูกประดับ

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

4599 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: