เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

กาแฟอาราบิก้า

Coffea arabica L.
Arabica coffee
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มเตี้ย สูง ๑.๕ - ๕ เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรี สีเขียวเข้มดอกสีขาว ผลอ่อนจะเป็นสีเขียวหรือเหลืองแล้วแต่ชนิด เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือแดงเข้ม ในผลหนึ่งจะมี ๒ เมล็ด กาแฟอาราบิก้าถือว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดี กลิ่นหอม และมีเปอร์เซ็นต์คาเฟอีนต่ำ ชอบเจริญเติบโตบนที่สูง ที่ระดับความสูง ๗๐๐ - ๑,๘๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล
มีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรอารเบีย
-

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

10049 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: