เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

กระถินดอย

Acacia confusa Merr.
กระถินไต้หวัน
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง สูงประมาณ ๑๕ เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับและขนานกันคล้ายขนนก ดอกสีเหลืองทอง ออกตามปลายกิ่ง กลีบดอก ๔ กลีบ เกสรเพศผู้มากกว่าเพศเมีย เมล็ดออกเป็นฝักคล้ายถั่วแต่แบน ปลายทั้งสองด้านแหลม
เป็นไม้พื้นเมืองของไต้หวัน
เนื้อไม้มีน้ำหนักมาก แข็ง และแน่น เหมาะสำหรับทำเครื่องมือการเกษตร การก่อสร้าง ฟืน และเฟอร์นิเจอร์

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

5165 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: