เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

บ๊วย

Prunus mume Siebold & Zucc.
Mume, Japanese apricot
ROSACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ ใบรูปไข่ กว้าง ๓ - ๔ ซม. ยาว ๖ - ๘ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบกลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม ผลสดเมล็ดเดี่ยว กลมหรือรูปไข่ เมื่อผลแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และอาจจะมีแต้มสีแดงในบางพันธุ์ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒.๕ ซม. ยาวประมาณ ๒.๕ - ๓.๕ ซม.
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน
-
-

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

3345 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: