เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

ชาน้ำมัน

Camellia oleifera Abel
-
THEACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงเต็มที่ราว ๔ เมตร กิ่งอ่อนมีขนสาก ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข กว้าง ๒ - ๔ ซม. ยาว ๔ - ๘ ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลมมน ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ สีเขียว กลีบดอก ๕ - ๙ กลีบ สีขาว ปลายกลีบมนและหยักเว้า เกสรเพศผู้ จำนวนมาก สีเหลือง ผล เป็นผลแห้ง ชนิดที่แตกได้ รูปทรงกลม ขนาดผ่านศูนย์กลาง ๒ - ๕ เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออกจากบริเวณปลายผล เป็นแฉก 3-4 ส่วน แต่ละส่วนจะมีเมล็ด ๑ - ๕ เมล็ด
พบมากในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีที่ระดับความสูง ๕๐๐ - ๑,๓๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล
สรรพคุณใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอกมาก จึงได้รับสมญานามว่า “น้ำมันมะกอกแห่งตะวันออก” คือ สามารถนำมาประกอบอาหาร หรือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้ นอกจากนี้น้ำมันจากเมล็ด “ชาน้ำมัน” มีสรรพคุณทางยา คือ สร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

7982 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: