เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

อ้อย

Saccharum officinarum L.
อ้อยขม อ้อยดำ อ้อยแดง Sugar cane
POACEAE (GRAMINEAE)
ไม้ล้มลุก สูง ๒ - ๕ เมตร ลำต้นสีม่วงแดง มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหอกแคบ กว้าง ๒.๕ - ๕ ซม. ยาว ๐.๕ - ๑ เมตร ขอบใบจักถี่เป็นหนามคม โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด สีขาว ผลเป็นผลแห้ง ขนาดเล็ก เมล็ด แหลม รอบโคนมีปุยสีขาว
ถิ่นกำเนิดเกาะนิวกีนี ในมหาสุมทรแปซิฟิก ในประเทศไทยปลูกได้ทั่วไป
น้ำอ้อย นำไปผลิตเป็นน้ำตาลทราย กากอ้อย ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ทำ Particle Board เพื่อนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า กากน้ำตาล ใช้ผลิต สุรา เบียร์ ซีอิ้ว แอลกอฮอล์ ปัจจุบันกำลังจะมีการนำอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน คือ เอทานอล นอกจากนี้ ยังสามารถนำผลพลอยได้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมาก ทั้งในด้านเครื่องสำอาง และยา

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ

-

59477 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: