เผยแพร่เมื่อ/created date: 14 May 2013

เจียวกู่หลาน

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
ปัญจขันธ์
Cucurbitaceae
ไม้เลื้อย ลำต้นเล็กเรียว ยาวได้ถึง ๓๐ เมตร ใบเป็นใบประกอบรูปฝ่ามือ ออกสลับ มีใบย่อย ๓ - ๕ ใบ ขอบใบหยักจักฟันเลื่อย ดอกขนาดเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ สีเหลืองปนเขียว ผลค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔ - ๐.๗ ซม. เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ค่อนข้างแบน
กระจายพันธุ์กว้าง พบในอินเดีย ศรีลังกา ไปจนถึงจีน ญี่ปุ่น และคาบสมุทรอินโดจีน ไปจนถึงมาเลเซีย และนิวกินี พบได้ตามที่ชื้นแฉะ ริมทางน้ำไหล อาจพบขึ้นบนหินปูน ที่ความสูง 200-2400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกออกผลตลอดปี
ต้น ตำเป็นยาพอกแก้กระดูกหัก อาการเจ็บในกระดูก ปวดในข้อมือ ข้อเท้า ปวดตามกล้ามเนื้อ และอาการฟกช้ำ โครงการหลวงได้นำมาพัฒนาเป็นพืชปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวเขา ใช้เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และมีการผลิตเป็นชาชงดื่ม

หนังสือเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ, Flora of Thailand Volume 9 Part 4, Page 450-451

-

3891 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: