เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

มะกล่ำตาไก่

Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn.
บนซี ไพ ไพเงินก่ำ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-15 เมตร ต้นทรงโปร่ง ใบ เป็นใบประกอบแบบ ขนนกสองชั้น เรียงสลับกันใบย่อย 8-16 คู่ รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 1-3.5 ซม. ยาว 2-5.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบมีลักษณะเป็นแกน สีเหลือง อ่อน มีขนประปราย ก้านดอกสั้นกลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 0.5-0.8 มม. ปลายแยก เป็นแฉกสั้น 5 แฉก กลีบดอกรูปขนานแกมรูปใบหอก ยาว 2-3 มม. รังไข่รูปขอบ ขนาน ยาว 1.5-2.5 มม. มีขน ผล เป็นฝัก รูปแถบบิดเวียน กว้าง 8-12 มม. มี รอยคอดตามรูปเมล็ดชัดเจน เมื่อแก่แตกตามยาวและบิดเพื่อกระจายเมล็ด เมล็ด รูปค่อนข้างกลม แข็ง สีแดงเลือดนกหรือแดงส้ม ผิวมัน ขนาดผ่าศูนย์กลาง 5-7 มม.
พบตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ตามชายป่าหรือที่เปิด ที่ระดับความสูงไม่เกิน 700 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน ผลแก่เดือนตุลาคม
เนื้อไม้ใช้ทำอุปกรณ์ที่ใช้ในร่มได้ดี ยอดอ่อนลวกรับประทาน กับน้ำ􀄅พริก เมล็ดมีพิษ ตำรายาไทย ใช้ต้มกินแก้โรคปวดข้อ บำ􀄅รุงธาตุ แก้ท้อง ร่วงและบิด รากใช้ขับเสมหะ เมล็ดบดพอกดับพิษ รักษาแผลหนองและฝี

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

3230 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
2 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
3 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
4 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
5 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
6 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
7 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
8 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
9 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
10 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
11 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
12 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
13 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
14 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
15 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
16 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
17 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
18 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
19 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
20 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
21 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
22 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
23 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
24 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
25 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
26 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
27 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE
28 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Jee Tou Ngia FABACEAE
29 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. ma klam ta kai FABACEAE
30 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Ma klam tom FABACEAE
31 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Ma Klam Ton FABACEAE
32 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Ma klam ton FABACEAE
33 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Ma klam ton FABACEAE
34 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Phak ki lek, Palm (Lawa-Chiang Mai); Sa le kwo do (Karen-Chiang Mai) FABACEAE
35 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Sa Ba Morn FABACEAE
36 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. Sar Hle Dok FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: