เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เปล้าใหญ่

Croton roxburghii N.P. Balakr.
เปล้าหลวง
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 4-10 เมตร ยอดอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน มี เกล็ดสีเทาเป็นแผ่นเล็กปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปใบ หอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 9-30 ซม. โคนใบมีต่อมเล็กๆ 1 คู่ ดอก ออกเป็นช่อ แยกเพศอยู่รวมต้นหรือต่างต้น ดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ยาว 2 ซม. กลีบ ดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง ยาว 2 มม. มีขนแน่น เกสรเพศผู้ 12 อัน เกลี้ยง ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยงและกลีบดอก ขนาดเล็ก ผล เป็นผลแห้ง รูปค่อน ข้างกลม มี 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. แตกเป็น 3 ซีก
พบทั่วไปตามป่าผลัดใบ ที่ความสูงไม่เกิน 950 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ติดผลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ใบ ใช้ต้มน้ำอาบสำหรับสตรีหลังคลอด
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

3348 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: