เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

ตองผ้า

Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm.
กระดาษ ครกตะกั่ว ตะกัว สะกัว
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 27 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูป ไข่ กว้าง 3-19 ซม. ยาว 7-37 ซม. โคนใบมนหรือแหลม ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบหรือจักเป็นฟันเลื่อย ท้องใบมีขนสีขาวหนาแน่น ก้านใบยาว 1-11 ซม. ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ แยกเพศ ดอกเพศผู้ มี 3 ดอกต่อ หนึ่งกระจุก กลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ รูปไข่ ยาว 4-6 มม. กลีบดอก 4-5 กลีบ สีเขียว จาง ยาว 1.7-2.8 มม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูป ไข่ ยาว 2.3-4 มม. ไม่มีกลีบดอก ผล เป็นผลแห้งแตก มี 3 พู มีขนสีน้ำตาลคลุม เมล็ด กลมรี สีดำ ยาว 12-20 มม.
พบกระจายตั้งแต่อินเดีย เมียนม่าห์ อินโดจีน จนถึงอินโดนีเซีย ในประเทศไทย พบตามป่าผลัดใบ และป่าดิบ จนถึงระดับความสูง 800 เมตร
เมล็ด รับประทานได้

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

1733 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: