เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

มะดะหลวง

Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T. Anderson
มะดะ มังคุดป่า จะค้าส่า
CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มแน่น เปลือกหนา สีเทา มีน้ำยางสีขาวขุ่น ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม ปลายยอดแยกได้เล็กน้อย แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7-15 ซม. ผิวใบเกลี้ยงมัน ปลายใบมน โคนใบสอบ ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ใบอ่อนสีน้ำตาลอ่อนแกมชมพู ดอก ออกตามซอกใบ แยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้สีชมพูถึงแดง เส้นผ่าศูนย์ประมาณ 1ซม. กลีบดอกหนา 5 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผล เป็นผลสด ค่อนข้างกลมเมื่อสุกสีเหลืองมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-6 ซม. เม็ดมีผิวบางค่อนข้างโต ฝังอยู่ในเนื้อมีสีส้ม
พบบริเวณที่ชื้นหรือริมลำธาร ทางภาคเหนือของประเทศไทย ผลแก่ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์
ยอดอ่อนและผลสุกกินได้ มีรสเปรี้ยว

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

3910 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: