เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

เดื่อหว้า

Ficus auriculata Lour.
ไทรโพ, เดื่อหลวง, ตะกื้อเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ฮากอบาเด๊าะ(นราธิวาส), มะเดื่อหว้า, มะเดื่อชุมพร(ยะลา)
MORACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กว้าง ดอกช่อ แยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ออกที่ลำต้น ผลรูปกรวยคว่ำ ขนาดใหญ่ เมื่อสุกสีม่วงแดงหรือม่วงดำ
ปากีสถาน อินเดียตอนเหนือ เนปาล รัฐสิกขิม ภูฏาน พม่า จีนตอนใต้ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และคาบสมุทรมาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาคยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบตามป่าดิบ และป่าเบญจพรรณ มักอยู่ริมลำน้ำ ระดับความสูงตั้งแต่ 0-1300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ราก รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ผล รับประทานประมาณครึ่งผล แก้ท้องเสีย

Flora of Thailand Volume 10 Part 4, Page 559-561

-

4059 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
2 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
3 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
4 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
5 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
6 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
7 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
8 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
9 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
10 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
11 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
12 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
13 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
14 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
15 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
16 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
17 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
18 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
19 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
20 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
21 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
22 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
23 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
24 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
25 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
26 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
27 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
28 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
29 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
30 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
31 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
32 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
33 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
34 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
35 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
36 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
37 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
38 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
39 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
40 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
41 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
42 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
43 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
44 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
45 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
46 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
47 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
48 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
49 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
50 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
51 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
52 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
53 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
54 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
55 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
56 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
57 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
58 Ficus auriculata Lour. MORACEAE
59 Ficus auriculata Lour. Duea klieng MORACEAE
60 Ficus auriculata Lour. duea wa MORACEAE
61 Ficus auriculata Lour. Duea wa MORACEAE
62 Ficus auriculata Lour. Duea wa MORACEAE
63 Ficus auriculata Lour. Duea waa MORACEAE
64 Ficus auriculata Lour. Duei Wa MORACEAE
65 Ficus auriculata Lour. Jee Je Lo MORACEAE
66 Ficus auriculata Lour. ma dau yai MORACEAE
67 Ficus auriculata Lour. Ma -duea wa MORACEAE
68 Ficus auriculata Lour. Mae (Lawa-Chiang Mai); Ta gue po (Karen-Chiang Mai) MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: