เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 May 2012

ชา

Camellia sinensis Ktze. var. assamica Kitamura
-
THEACEAE
ไม้พุ่มขนาดกลาง-ใหญ่สูงประมาณ 6-18 เมตร และมีขนาดใหญ่กว่าชาในกลุ่มชาจีนอย่างเด่นชัด ใบเดี่ยวเรียงสลับและเวียน ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม ดอกเดี่ยว ออกติดกันเป็นกลุ่ม ช่อละประมาณ 2- 4 ดอก กลีบเลี้ยง 5- 6 กลีบขนาดไม่เท่ากัน มีรูปทรงโค้งมนยาว กลีบดอกติดอยู่กับวง Corolla ที่มีลักษณะคล้ายถ้วยหงาย กลีบดอกมีจำนวน 5 - 6 กลีบ ผล เป็นผลชนิดแคปซูล ขนาดผลเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-4 เซนติเมตร เมื่อผลแก่เต็มที่เปลือกจะแตกออก ลักษณะเมล็ด มีลักษณะกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 11 - 12 มิลลิเมตร ผิวของเมล็ดเรียบ แข็ง มีสีน้ำตาล หรือ น้ำตาลอมแดง หรือน้ำตาลเข้มเกือบดำ
มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน
ใบ ใช้ยอดอ่อน 1 ยอดตูม 2 ใบบาน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาจีน และชาดำ ใช้ใบเพสลาด มานึ่ง แปรรูปเป็นเมี่ยง
-
-

2613 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: