เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 May 2012

กลาย

Mitrephora keithii Ridl.
กล้วยค่าง มหาพรหม ลำดวนเหลือง
ANNONACEAE
ไม้พุ่มสูงได้ถึง 3 เมตร กิ่งก้านสีน้ำตาลมีแผลระบาย อากาศมาก ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือแกมรี กว้าง 4 ซม. ยาว 7-12 ซม. ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบสอบมน ดอก เดี่ยว ออกตามกิ่งใกล้ปลายยอด กลีบรองดอกมีขนาดเล็ก 3 กลีบ รูปไข่ กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ชั้นนอกสีเหลือง รูปรีกว้าง ขนาด 2 x 1.5 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ชั้นในเชื่อมกัน เป็นรูปโดมสีเหลืองอ่อน มีลายสีแดงอมส้มตามยาว ภายในมีเกสรผู้ จำนวนมาก ผล กลุ่ม มีผลย่อย 4-7 ผล รูปทรงกระบอกคอด เล็กน้อยตามผล ผิวเกลี้ยง ปลายเป็นตุ่ม
Shrub or small tree, up to 3 m high; branches with lenticels. Leaves simple, alternate, oblong to elliptic, 7-12 cm long by 4 cm wide; base acute or obtuse; apex acute to acuminate. Inflorescence solitary, axillary. Flowers creamy color; calyx 3, small, ovate; corolla 6, in 2 whorls, outer petals yellow, broadly elliptic, with acute apex, ca 2 cm long, 1.5 cm wide, inner petals pale yellow with orange red stripes, clawed at base, apically connivent over reproductive organs; stamens numerous. Fruit aggregate, monocarps 4-7, cylindrical, slightly constricted, smooth nipple at the tip.
อินเดียและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
India and Southeast Asia. Flowering and fruiting from March to May.
เป็นไม้ดอกหอม มีรูปทรงสวยงามมีศักยภาพ ในการพัฒนา เป็นไม้ประดับ
Beautiful form and fragrant flowers, high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3328 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: