เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2013

กรวยป่า

Casearia grewiifolia Vent.
ก้วย ผีเสื้อหลวง สีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ), ขุนเหยิง บุนเหยิง (สกลนคร), คอแลน (นครราชสีมา), ตวย (เพชรบูรณ์), ตวยใหญ่ ตานเสี้ยน (พิษณุโลก), ผ่าสาม (นครพนม, อุดรธานี)
FLACOURTIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่เส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป ดอกมีจำนวนมาก ออกเป็นกระจุกเล็กๆ ตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้ว ดอกสมบูรณ์เพศ สีขาวหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 8-10 อัน ผลมีเนื้อ รูปไข่ ผิวเรียบ ผนังหนา สุกสีเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดสีแสด
พม่า คาบสมุทรอินโดจีน มาเลเซีย ในประเทศไทยพบที่่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก นครสวรรค์ เลย ขอนแก่น อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี และชุมพร พบตามป่าเต็งรังที่ถูกรบกวน บนดินเหนียวหรือบนหินปูน ระดับความสูง 0-1000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ดอก ใบแก้ไข้ แก้โรคผิวหนังผื่นคัน เมล็ดแก้ริดสีดวงทวาร และเบื่อปลา เปลือกใช้เป็นยาบำรุง น้ำมัน จากเมล็ดทารักษาโรคผิวหนัง

BLUMEA Volume 30, No. 2, Page 247-248

-

13659 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
2 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
3 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
4 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
5 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
6 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
7 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
8 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
9 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
10 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
11 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
12 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
13 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
14 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
15 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
16 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
17 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
18 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
19 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
20 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
21 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
22 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
23 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
24 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
25 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
26 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
27 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
28 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
29 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
30 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
31 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
32 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
33 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
34 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
35 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
36 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
37 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
38 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
39 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
40 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
41 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
42 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
43 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
44 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
45 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
46 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
47 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
48 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
49 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
50 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
51 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
52 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
53 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
54 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
55 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
56 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
57 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
58 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
59 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
60 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
61 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
62 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
63 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
64 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
2 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
3 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
4 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
5 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
6 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
7 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
8 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
9 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
10 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
11 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
12 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
13 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
14 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
15 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
16 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
17 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
18 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
19 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
20 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
21 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
22 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
23 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
24 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
25 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
26 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
27 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
28 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
29 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
30 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
31 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
32 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
33 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
34 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
35 Casearia grewiifolia Vent. Gruai Pa SALICACEAE
36 Casearia grewiifolia Vent. Kruai SALICACEAE
37 Casearia grewiifolia Vent. Kruai Pa SALICACEAE
38 Casearia grewiifolia Vent. Kruai pa, Phi suea luang SALICACEAE
39 Casearia grewiifolia Vent. ma du SALICACEAE
40 Casearia grewiifolia Vent. See Suea Luang SALICACEAE
41 Casearia grewiifolia Vent. กรวยป่า SALICACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: