เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

กระดูกค่าง

Diospyros undulata Wall. ex G. Don var. cratericalyx (Craib) Bakh.
คำดีควาย ดูกค่าง หม้าย ไหม้ (ภาคใต้), จะเพลิง สล่าง สะลาง (ชลบุรี), ตะโกดำ ตาโกดำ (ตราด), พลับเขา (สุราษฎร์ธานี), กระดูกค่าง
EBENACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 ม. เปลือกสีดำค่อนข้างเรียบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ปลายทู่ หรือหยักคอดเป็นติ่งแหลม โคนสอบมน แผ่นใบหนา หรือค่อนข้างหนา ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้ออกรวมกันเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกมีอย่างละ 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็นรูปถ้วยปากกว้าง กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอด เกสรเพศผู้ 12-18 อัน รังไข่ไม่สมบูรณ์มีขนประปราย ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยว ๆ ลักษณะคล้ายกับดอกเพศผู้แต่ขนาดใหญ่กว่า ทั้งกลีบเลี้ยง และกลีบดอกมีอย่างละ 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้ไม่สมบูรณ์ 4-8 อัน ผลกลม ฐานมน ปลายมน
ในประเทศไทยพบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีมากทางภาคใต้
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆ ไป และทำเครื่องตกแต่ง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

4075 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: