เผยแพร่เมื่อ/created date: 30 May 2012

มะพลับเจ้าคุณ

Diospyros winitii Fletch.
-
EBENACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร ตามกิ่งอ่อนๆ มีขนสีน้ำตาลทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปมน รูปขอบขนานและรูปหอก โคนใบสอบหรือมน ปลายเรียวแหลม ช่ดดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้ ออกรวมกันเป็นช่อเล็กๆ มีขนสีน้ำตาลแดงทั่วไป กลีบรองดอกกลีบดอกและกลีบดอกมีอย่างละ 4 กลีบ ดอกเพศเมีย ออกเดี่ยวๆ มีขนสีน้ำตาลแดงทั่วไป มีลักษณะเหมือนกับดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผล กลมเกลี้ยง มีกลีบเลี้ยงรองรับผล ด้านนอกมีขน ส่วนด้านในเกลี้ยง
พบทางภาคเหนือและภาคกลางของไทย ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ที่ระดับน้ำทะเล 200-1,000 เมตร ออกดอกระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน
-
-
-

2943 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: