เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2012

กระทุ่ม

Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp.
ตะกู ตะโกส้ม ตุ้มขี้หมู ตุ้มหลวง ตุ้มพราย
RUBIACEAE
ไม้ขนาดใหญ่ สูง 15 – 30 เมตร กิ่งออกเกือบตั้งฉากกับลำต้น แผ่นใบเกลี้ยงหรือมีขนนุ่มสั้นอยู่ด้านล่าง หูเป็นรูปสามเหลี่ยม ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อกระจุกแน่น กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 5 ซ.ม. ก้านช่อยาว 3 – 4 ซ.ม. ดอกเล็กอัดกันแน่น กลีบเลี้ยงเป็นหลอดสั้น กลีบดอกสีเหลือง เชื่อมกันเป็นหลอดยาวรูปดอกเข้ม ผลเป็นกระจุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล
จากอินเดีย จนถึงมาเลเซีย พบขึ้นตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณ ที่ชุ่มชื้นใกล้น้ำที่ระดับความสูง 500-1500 เมตร
เนื้อไม้ละเอียด สีเหลืองหรือขาว ใช้ทำพื้นและฝาที่ใช้งานในร่ม และทำเยื่อกระดาษได้

none

-

2824 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: