เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

เครือขยัน

Bauhinia strychnifolia Craib
เถาขยัน, ขยัน, สยาน, ขยาน
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้เถาเนื้อแข็ง ยาว 5 ม. ใบ ใบเดี่ยวรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-7 ซ.ม. ยาว 6-12 ซ.ม. ปลายใบเว้าตื้นกึ่งเรียว แหลมถึงมีติ่งหนาม โคนใบกลมถึงรูปหัว ใจตื้น ผิวเกลี้ยง ทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 2-3.5 ซ.ม. หูใบรูปเคียวดอก ดอกช่อกระจะ ออกที่ปลายกิ่ง รูปทรงกระบอกแคบ ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีแดง ผล เป็นฝักรูปขอบขนาน ปลายแหลม เลือกแข็ง เมล็ดรูปขอบขนาน 8-9 เมล็ด
เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ และสุโขทัย พบตามที่ราบลุ่ม ป่าเต็งรัง ผลัดใบ และป่าหญ้า หากขึ้นในบริเวณที่ถูกเผาทุกปีจะขึ้นเป็นพุ่มราบกับดิน
เหง้าฝนกับน้ำหรือน้ำซาวข้าวหรือต้มดื่ม ใช้กระทุ้งพิษไข้ กินพิษยาเบื่อเมา ยาสั่ง ยาสำแดง
-

Flora of Thailand Volume 4 Part 1, Page 24

-

4038 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: