เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

กระทงลาย

Celastrus paniculatus Willd.
กระทงลาย กระทุงลาย โชด (ภาคกลาง), นางแตก (นครราชสีมา), มะแตก มะแตกเครือ มักแตก (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
CELASTRACEAE
ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ขึ้นพาดพันต้นไม้อื่นไปได้ไกลถึง 10 ม. ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี รูปรีแกมรูปขอบขนาน รูปไข่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน รูปไข่กลับ หรือรูปกลม ปลายแหลม มนหรือเว้าเล็กน้อย โคนแหลมหรือมน ขอบจักเป็นคลื่นถี่ๆ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ดอกเล็ก สีขาวอมเหลือง มีจำนวนมาก ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดกันคล้ายรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ แยกกัน ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มม. ผลแก่สีส้มปนเหลือง แตกตามผนังออกเป็น 3 กลีบ มี 3-6 เมล็ด เมล็ดรูปไข่ มีเนื้อสีแดงอมน้ำตาลหุ้มโดยรอบ
กระจายพันธุ์กว้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงมาเลเซีย (ไม่พบที่บอร์เนียว) และออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง เลย มุกดาหาร ชัยภูมิ นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี พบตามป่าดิบ ป่าผลัดใบ ระดับความสูง 0-1300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ติดผลเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
น้ำมันจากเมล็ดใช้ตามไฟหรือเคลือบกระดาษกันน้ำซึม เปลือก ใบ ผล และเมล็ดใช้ทำยาได้
-

Flora of Thailand Volume 10 Part 2, Page 151

-

4448 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Celastrus paniculatus Willd. มะแตก CELASTRACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
2 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
3 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
4 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
5 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
6 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
7 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
8 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
9 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
10 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
11 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
12 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
13 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
14 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
15 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
16 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
17 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
18 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
19 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
20 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
21 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
22 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
23 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
24 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
25 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
26 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
27 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
28 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
29 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
30 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
31 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
32 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
33 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
34 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
35 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
36 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
37 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
38 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
39 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
40 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
41 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
42 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
43 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
44 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
45 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
46 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
47 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
48 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
49 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
50 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
51 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
52 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
53 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
54 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
55 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
56 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
57 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
58 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
59 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
60 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
61 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
62 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
63 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
64 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
65 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
66 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
67 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
68 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
69 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
70 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
71 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
72 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
73 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
74 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
75 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
76 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
77 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
78 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
79 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
80 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
81 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
82 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
83 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
84 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE
85 Celastrus paniculatus Willd. kra thong lai CELASTRACEAE
86 Celastrus paniculatus Willd. Krathong lai CELASTRACEAE
87 Celastrus paniculatus Willd. Krathong-lai CELASTRACEAE
88 Celastrus paniculatus Willd. Ma taek CELASTRACEAE
89 Celastrus paniculatus Willd. Ma taek CELASTRACEAE
90 Celastrus paniculatus Willd. Ma taek CELASTRACEAE
91 Celastrus paniculatus Willd. Ma taek CELASTRACEAE
92 Celastrus paniculatus Willd. Ma taek CELASTRACEAE
93 Celastrus paniculatus Willd. Ma taek, Mak taek CELASTRACEAE
94 Celastrus paniculatus Willd. Nat CELASTRACEAE
95 Celastrus paniculatus Willd. Tea Sua Bla CELASTRACEAE
96 Celastrus paniculatus Willd. Ter Si Bler CELASTRACEAE
97 Celastrus paniculatus Willd. กระทงลาย CELASTRACEAE
98 Celastrus paniculatus Willd. กระทงลาย CELASTRACEAE
99 Celastrus paniculatus Willd. กระทงลาย CELASTRACEAE
100 Celastrus paniculatus Willd. กระทงลาย CELASTRACEAE
101 Celastrus paniculatus Willd. กระทงลาย (Kra thong lai) CELASTRACEAE
102 Celastrus paniculatus Willd. มะแตก CELASTRACEAE
103 Celastrus paniculatus Willd. มะแตก CELASTRACEAE
104 Celastrus paniculatus Willd. มะแตก CELASTRACEAE
105 Celastrus paniculatus Willd. มะแตก CELASTRACEAE
106 Celastrus paniculatus Willd. มะแตก (Ma taek) CELASTRACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: