เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2012

ใบพาย

Viola betonicifolia J.ESmith
-
VIOLACEAE
ต้นสูง 5-15 ซม. ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ หรือรูปขอบขนานแกมไข่กลับ คล้ายใบพาย กว้าง 1-3 ซม. ยาว 3-10 ซม. ขอบใบหยักโค้งแกมฟันเลื่อย ออกเป็นกระจุกที่พื้นดิน ดอก.. ออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านดอกชูช่อสูงกว่าใบ ดอกเป็นหลอดเล็กๆ ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วงอ่อนหรือชมพูอ่อน และมีเส้นสีม่วงเข้มตามความยาวของกลีบดอก ด้านบนมี 2 กลีบ ด้านล่างมี 3 กลีบ ซึ่งกลีบตรงกลางด้านล่างจะใหญ่ที่สุด เมื่อดอกแก่จะมีสีซีดลงจนกลายเป็นสีขาว
ชอบขึ้นอยู่ตามชายทุ่งหญ้าป่าสนบนภูเขาสูงๆ ที่อากาศหนาวเย็น พบทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-

--

-

1784 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: