เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2012

Viola tricolor

Viola tricolor Linn
-
VIOLACEAE
ไม้ล้มลุก สูง ๑๐-๓๐ เซนติเมตร ใบ ใบเดี่ยว ออกที่โคนต้น รูปหัวใจ กว้าง ๒-๓เซนติเมตร ยาว ๓-๔ เซนติเมตร ปลายมน ขอบจัก ก้านยาว ๖-๑๐ เซนติเมตร ดอก มีหลายสี เช่น สีม่วงอมน้ำเงิน ขาว เหลือง ออกตามซอกใบ ๑-๒ ดอก กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ รูปใบหอก ติดแน่น กลีบดอก ๕ กลีบ ค่อนข้างกลมกลีบบนตั้งขึ้น กลีบข้างกางออก กลีบล่างสุดมีรยางค์สั้นที่โคนกลีบ เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓-๕ เซนติเมตร เกสรตัวผู้ ๕ อัน ผล รูปรี หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว ๐.๖-๑ เซนติเมตร เมล็ดสีน้ำตาลดำ
ถิ่นกำเนิดยุโรป อเมริกาเหนือ ชอบอากาศเย็น
-

--

-

2086 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: