เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Jul 2012

นมสวรรค์

Clerodendrum paniculatum L.
ฉัตรฟ้า สาวสวรรค์ พวงพีเหลือง หัวลิง
LAMIACEAE (LABIATAE)
ต้น ไม้พุ่ม ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 7-38 ซม. ยาว 4-40 ซม. ขอบใบหยักเว้าลึก 3-7 แฉก ดอก ช่อขนาดใหญ่ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูประฆังสีส้มแดง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว สีส้มแดง ผล สด รูปทรงกลม สีน้ำเงินแกมเขียวหรือดำ
จีน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบตามชายป่า
ราก ใช้เป็นยาถ่าย ใบสด ตำเป็นยารักษาโรคปวดข้อและปวดประสาท แก้ทรวงอกอักเสบ พอกแก้ไข่ดันบวม พอกแก้ลูกหนู ใต้รักแร้บวม ราก ดอกและลำต้น แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้ฝีภายใน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

6436 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: