เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 May 2013

แคขาว

Dolichandrone serrulata (D.C.) Seem.
แคเก็ตวา แคตุ้ย แคแน แคฝา แคฝอย แคหยุยฮ่อ แคแหนแห้ แคทราย แคนา แคป่า แคยาว
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูงได้ถึง 25 ม. เรือนยอดแคบทรงกระบอก กิ่งก้านเรียวเล็ก เปลือกต้น สีน้ำตาลอ่อน เรียบหรือร่อนหลุดเล็กน้อย ใบประกอบขนนกชั้นเดียว ใบย่อยมี 3-5 คู่ ขอบใบหยัก ซี่ประปราย ดอกสีขาว บริสุทธิ์ เป็นหลอดยาวปลายบาน คล้ายปากแตร พูกลีบบานแผ่ออกหยักเป็นคลื่น เกสรตัวผู้อยู่ ภายในหลอด ดอกบานตอนกลางคืน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผล ฝักยาว ปลายแหลม บิดเป็นเกลียว ผิวฝักเกลี้ยง ไม่มีขน เมล็ด รูปสี่เหลี่ยมมีปีกใส
พม่า ลาว เวียดนาม ในประเทศไทยพบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบประปรายในป่าเบญจพรรณ พบบ่อยตามนาข้าวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น ทำเสา กระดาน พื้น ฝาเพดาน ฯลฯ ด้านสมุนไพร ต้มรับประทานแก้ท้องร่วง แก้บวม ตกเลือดแก้พยาธิ แก้ฝีราก แก้ริดสีดวงงอก

Flora of Thailand, Volume 5, Part 1, Page 54

-

268938 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: