เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

มะคำไก่

Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa
มะองนก, มักค้อ (ขอนแก่น), มะคำดีไก่, ประคำไก่
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม ต้นและกิ่งก้านสีขาวนวล กิ่งทอดห้อยลง ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี โคนใบเบี้ยว
เทือกเขาหิมาลัย ศรีลังกา พม่า อินโดจีน ชวา หมู่เกาะโมลุกกะ หมู่เกาะซุนดาน้อย ปาปัวนิวกินี ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาตใต้ตอนบน
ใบ ตำฟอกฝี ปรุงยาถ่ายพิษฝี ถ่ายเส้น ถ่ายกระษัย ราก เปลือกราก แก้กระษัย แก้เส้นเอ็น ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ถ่ายฝีภายใน เช่น แก้วัณโรค ฝีหรือมะเร็งในตับ

Flora of Thailand Volume 8 Part 1, Page 249-252

-

1448440570 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: