เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Jul 2012

ตีนตุ๊กแก

Ficus pumila L
มะเดื่อเถา
MORACEAE
เป็นไม้เลื้อยอิงอาศัย ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมขนาดกว้าง 1.5 - 2.0 เซนติเมตร ยาว 2.0 - 2.5 เซนติเมตรลำต้นทอดเลื้อยไปตามวัสดุที่ยึดเกาะ และมีรากออกจากข้อ ดอกออกเป็นช่อ มีลักษณะคล้ายช่อดอกของไทร ซึ่งถ้าดูผิวเผินจะคิดว่าเป็นผล
มีถิ่นกำเนิดที่ตอนเหนือของเวียตนาม และตอนใต้ของจีน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2271 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: