เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 May 2013

กระเจียน

Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku
ค่าสามซีก แคหาง จันทน์ดง ทรายเด่น กะเจียน พญารากดำ โมดดง สะบันงาป่า เสโพลส่า เหลือง
ANNONACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 ม. ลำต้นเปลา เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน และมักเบี้ยว ใบอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป ดอกออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 ดอก ตามง่ามใบและเหนือรอยแผลใบตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน เรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก อยู่ชิดกันแน่นเป็นพุ่มกลม ผลเป็นผลกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลป้อม ปลายเป็นติ่ง ผลอ่อนสีเขียว แก่จัดเป็นสีแสด ก้านผลเรียวเล็ก โคนก้านติดรวมอยู่บนปลายก้านช่อที่โตเป็นตุ้ม
อินเดีย จีน ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พบตามป่าเนินเขา ระดับความสูง 100-1100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง ใช้ทำด้ามเครื่องมือเกษตรกรรมทั่วไป แพทย์แผนโบราณใช้รากและเปลือกเป็นยา
-

Flora of China, Volume 19, Page 694

-

357918396 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: