เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 May 2013

กลึงกล่อม

Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
กระทุ่มกลอง กระทุ่มคลอง ชั่งกลอง ท้องคลอง กำจาย ไคร้น้ำ จิงกล่อม ช่องคลอง น้ำนองน้ำน้อย ผักจ้ำ มะจ้ำ มงจาม
ANNONACEAE
ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 ม. แตกกิ่งต่ำ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน หรืออาจมีขนสั้นๆ เหลืออยู่ตามเส้นกลางใบ ดอกออกเดี่ยวๆ ตามด้านข้างของกิ่ง ตรงข้ามหรือเยื้องกับใบ หรือออกเหนือง่ามใบเล็กน้อย ก้านดอกเรียว กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ด้านนอกมีขน กลีบดอกสีเหลืองอมน้ำตาล เรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้เล็ก มีจำนวนมาก อยู่ชิดกันแน่นเป็นพุ่มกลม ผลเป็นผลกลุ่มมีจำนวนมาก อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลกลม ผิวเรียบ สีเขียว เมื่อสุกสีแดง มี 1-2 เมล็ด
อินเดีย ศรีลังกา จีน ลาว พม่า ไทย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ พบตามป่าเปิด ที่ระดับความสูงไม่มาก
-

Flora of China, Volume 19, Page 695

-

3483 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
2 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
3 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
4 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
5 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
6 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
7 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
8 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
9 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
10 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
11 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
12 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
13 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
14 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
15 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
16 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
17 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
18 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
19 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites ANNONACEAE
20 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Klueng klom ANNONACEAE
21 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Klueng klom ANNONACEAE
22 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Klueng Klom ANNONACEAE
23 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Klueng klom ANNONACEAE
24 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Klungklom ANNONACEAE
25 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Mai tee khong ANNONACEAE
26 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites Tong wang ANNONACEAE
27 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites กลึงกล่อม ANNONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: