เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ขมิ้นต้น

Mahonia siamensis Takeda
BERBERIDACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่อง ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงแบบเวียนสลับ ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ขอบจักเป็นหนาม ใบเหนียว แข็ง โคนก้านใบแผ่โอบลำต้น ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบบริเวณปลายยอด ยาว 20-30 ซม. กลีบดอกสีเหลือง ผล รูปทรงกลม เนื้อนิ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1.0 ซม. ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด
ทางตอนเหนือของประเทศไทย และประเทศพม่า
แก่น เป็นยาแก้ท้องร่วง ราก เป็นยาเจริญอาหาร แก้โรคทางผิวหนัง แก้โรคตา ลดไข้ แก้แก้ดีไม่ปกติ

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

10580 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: