เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ขะย่อมใหญ่

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon
จี้ปุก แฉก พุดน้อย แก้ฮากขม สลัก ระย่อมใหญ่
APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร กิ่งก้านเกลี้ยง มียางขาว ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี หรือรูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 1-10 ซม. ยาว 3.1 – 30 ซม. ผิวเกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อเวียนที่ปลายยอด ช่อยาว 2.2-14 ซม. กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก ผล เดี่ยว หรือออกเป็นคู่ รูปไข่ กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 8.3-14 ซม.
ศรีลังกา จีน พม่า อินเดีย ประเทศในอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิบปินส์ และในประเทศไทย
ราก ลดความดันโลหิต แก้ไข้ แก้นิ่ว ใบ ตำพอกแก้สัตว์มีพิษต่อย

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

2237 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: