เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

มะขามแป

Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen
มะกล่ำตาช้าง กาสะท้อน ไคร้ยอง เล็บมืน คางฮุงหลวง ถ่อนภู เลน หัสกึน เหมือดหยวก นมวา ยมวา
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงเวียนสลับ ก้านใบรวมเป็นเหลี่ยม ยาว 15-30 ซม.ใบย่อย มี 5-8 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 2-6 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ช่อยาว 30-50 ซม. กลีบดอกสีขาว ยาว 4-8 มม. ผล เป็นฝักแบบถั่ว แบน บิดโค้ง กว้าง 0.5-1 ซม.ยาว 10-20 ซม. สีส้มถึงแดง แตกออกเป็น 2 แฉก เมล็ดรูปกลมแกมรี สีดำ
เขตร้อนและกึ่งร้อนในทวีปเอเชีย ประเทศไทย พบในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล ประมาณ 1,000 ม.
เปลือกต้นด้านใน บรรเทาอาการปวดฟัน ใช้อาบสำหรับคนเป็นลม ใบ แก้ไข้ แก้ตาแดง ขี้ตามาก แก้ตาลาย ต้นต้มล้างตาแก้ตาพร่ามัว ใบ หรือทุกส่วน ใช้อาบน้ำสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

39562 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: