เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ระย่อม

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
กอเหม่ กะย่อม เข็มแดง คลาน มะโอ่งที ตูมคลาน มะโอ่งที สะมออู ระย่อมน้อย
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 60 ซม. มีน้ำยางสีขาว ผลัดใบในฤดูแล้ง ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรีแกมรูปใบหอก หรือรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-10 ซม. ยาว 5-21 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 4-12 ซม.กลีบดอกโคนเชื่อมเป็นหลอด ยาว 1-1.8 ซม.ปลายแยก 5 แฉก สีขาว ชมพู หรือแดง ผล อวบน้ำ เป็นแฝดติดกันที่โคน ยาวประมาณ 5 มม. สีดำเมื่อสุก
ประเทศศรีลังกา อินเดีย เนปาล พม่า ภูฏาน จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศไทยพบในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง
ราก ต้มดื่มแก้ไข้ป่า ไข้มาลาเรีย และไทฟอยด์ บางพื้นที่ใช้รากเป็นยาเบื่อสุนัข

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

4190 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
2 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
3 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
4 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
5 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
6 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
7 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
8 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
9 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
10 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
11 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
12 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
13 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
14 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
15 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
16 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
17 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
18 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
19 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
20 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
21 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
22 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
23 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
24 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
25 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
26 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
27 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
28 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
29 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
30 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
31 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
32 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
33 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
34 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
35 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
36 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz APOCYNACEAE
37 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ra yom APOCYNACEAE
38 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ra yom APOCYNACEAE
39 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Ra yom APOCYNACEAE
40 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Ra Yom Noi APOCYNACEAE
41 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Ra yom noi (ระย่อมน้อย) APOCYNACEAE
42 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz raa yom APOCYNACEAE
43 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Rayom APOCYNACEAE
44 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระย่อม APOCYNACEAE
45 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระย่อม APOCYNACEAE
46 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระย่อม APOCYNACEAE
47 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระยอม (Rayom) APOCYNACEAE
48 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระย่อม (Rayom) APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: